fm3group

UtilAplic

Software PiME


Funcional

Base-de-dades

Els nostres programes es fan pensant en les necessitats de la seva empresa.

La informàtica ha de servir per simplificar la feina no pas per complicar-la

l'accés a totes les funcions es fa amb botons o pràctics menús

Podem automatitzar tots els processos de copia de seguretat


Fiabilitat

Base-de-dades

Les nostres bases de dades estan confeccionades amb FILEMAKER PRO. Un potent motor de base de dades contrastat arreu del mon.


Escalable

Base-de-dades

El nostre software també s'adapta a la situació de la seva empresa.

Podem començar amb un programa Basic i el podem anar ampliant conforme les necessitats de l'empresa vagin creixent


Software PIME Software a Mida UtilAplic-CRM Aplicacions Lliures Contactar